Föroreningar är vi vana vid att höra talas om när det kommer till miljön utomhus men visste du att luften du andas inomhus oftast är mer förorenad än luften som finns utomhus? I Sverige spenderar vi ungefär 90 % av vår tid inomhus. Det gör att vi andas in mycket inomhusluft och luften inomhus är vanligen betydligt smutsigare än luften ute.

Det är föroreningar i luften från avgaser, fabriker och annat som tränger in i våra hem och dessutom är det saker vi gör, utan att tänka på det, som gör att luften blir värre. Fredagsmyset med tända ljus och en brasa till exempel. Vi missar det där med att sota så ofta som vi borde och hur var det nu mer våttorkningen av golven? De flesta av oss vet att luftpartiklar kan bära med sig föroreningar och att luftrening hjälper dem som har allergier till exempel. Men hur mycket luftföroreningar inomhus finns det egentligen och vad kan man göra för att minska luftföroreningar inomhus?

Vilka luftföroreningar finns det inomhus?

Kolmonoxid, kvävedioxider, partiklar och flyktiga organiska ämnen finns både utomhus och inomhus. Dessutom är en av de vanligaste radon, vilket är en radioaktiv gas som bildas i marken. Utöver det är tobaksrök, gaser och partiklar från förbränning av bränslen samt kemikalier och andra allergiframkallande ämnen dessvärre vanliga. Tyvärr är också våra spisar, ugnar, levande ljus och rökelse en del av försämringen av luften inomhus.

Vanliga föroreningskällor inomhus

De flesta av oss spenderar så mycket som upp till 90 % av vår tid inomhus, därför är det viktigt att luftkvaliteten där är så bra som möjligt. Kvaliteten på luften inomhus varierar också beroende på de material som används för att bygga och rengöra de lokaler vi vistas i, på rummens ändamål samt hur vi använder och ventilerar dem. I vissa fall kan en inspektion och utbyte av ventilationssystemet göra enorm skillnad i hemmet.

 • Dåligt fungerande ventilation, bygg- och inredningsmaterial som orsakar fukt (och senare mögel) är några viktiga orsaker till dålig inomhusluft.
 • Vanliga föroreningskällor inomhus är också öppna spisar och skorstenar som inte är ordentligt rengjorda. En del vet inte att sotning av skorstenen är viktig, inte bara för att undvika bränder men också för att förbättra inomhusluften.
 • Gasspisar eller gamla kylar och frysar kan vara bovar för dålig inomhusmiljö. Även vissa kontorsmaskiner, som skrivare och kopiatorer, kan bidra till att göra luften sämre.
 • Andra saker som bidrar till dålig inomhusluft är biologiska föreningar som till exempel mögel och kvalster.

Hälsoeffekter hos barn och vuxna av luftföroreningar inomhus

I Sverige vistas vi upp till 90 procent av vår tid inomhus på grund av vårt kalla klimat. Dålig luftkvalitet inomhus är inte bra för någon, vare sig vuxna och särskilt inte för växande barn. Barn och spädbarn har nämligen inte ett fullt utvecklat andningssystem och detta tillsammans med att de är väldigt aktiva och tar in mycket luft i förhållande till deras kroppsvikt gör att de är mycket mer känslig för förorenad och dålig luft. Det kan också vara extra skadligt för känsliga grupper som äldre och personer med hjärt- och kärlsjukdomar. En annan riskgrupp är dem som har kroniska luftvägssjukdomar som astma till exempel.

Karolinska institutet har gjort studier med det så kallade Bamse-projektet kring hur barn påverkas av dålig inomhusmiljö. Studien tittade på hur livsstil, miljö och arv påverkar barns astma, allergi och lungutveckling. Denna studie och varningar från hälsoexperter har till och med varnat för hur dålig luft kan ha en negativ påverkan på sömn, koncentrationsförmåga och prestation. Hälsa handlar alltså inte bara om kost och träning, utan även om kvalitén på luften som du och din familj andas in – inomhus.

Hur du kan minimerar du luftföroreningar inomhus

Nej, tyvärr är det en myt att du kan fixa luften med hjälp av växter. Det räcker dessvärre inte för att luften ska bli fräsch. Några av de saker du istället kan göra för att få bort så mycket partiklar som möjligt är bland annat att dammsuga med en dammsugare med HEPA-filter, våttorka golvet (det binder dammet) och använda olika slags luftrenare.

Vanliga hushållsrengöringsrutiner för bättre inomhusluft

Några tips som är värda att tänka på är;

 • Minska vädringen: Det kanske låter tokigt med det kommer in mycket smuts och partiklar via fönstren, särskilt under rusningstider. Dessutom släpper du in pollen.
 • Torka tvätten inomhus: Ja det kanske känns härligt med lakan som torkar i solen med faktum är att du drar med dig massor av pollen och luftföroreningar in i hemmet när du tar in den torra tvätten.
 • Undvik sprayflaskor: Tyvärr sprider de aerosoler i luften. Detta avser till exempel hårspray, doftspray och impregneringsspray.
 • Undvik trafikerade vägar när du är ute: Håll dig på avstånd från livligt trafikerade vägar när du går eller cyklar för att minimera att andas in partiklar men också för att du tar med dig dem hem via kläderna.
 • Skaffa en luftrenare: Använd luftrenare inomhus eller ett modernt luftreningssystem i bostaden genom att koppla filtrering av in luften till den maskinella ventilationen.
 • Avfuktning: I rum med höga fuktnivåer är avfuktningen A och O för att undvika mögelbildning och tillväxt av mögel.
 • Kontrollera köksfläkten: Kontrollera att fläkten fungerar som den ska och att den suger ut matoset.
 • Minimera användandet av vedeldad eller öppen spis, levande ljus, doftljus och rökelser: det ökar partikelhalten i luften. Om du vill ha levande ljus, välj rent stearin och undvik luftdrag, en fladdrande låga avger fler partiklar
 • Dammtorka och dammsug regelbundet: Glöm inte att rengöra textilierna, dammet fastnar i mattor, gardiner och möbler.

vacuumingLuftrening som fungerar

För att må bättre, få mindre sjukdomar och slippa alla andra dåliga bieffekter som luftföroreningar inomhus ger bör du förbättra ditt inomhusklimat genom luftrening. Det innebär att investera i en luftrenare är mest effektiva sättet att skapa hälsosam inomhusluft. Det finns många olika modeller i olika prisklasser att välja på. Luftrenaren binder dammpartiklar och pollen och avlägsnar dåliga lukter. Detta skapar ett fräscht inomhusklimat där allergiker och astmatiker kan andas bättre.

Välj en luftrenare med ett HEPA-filter eftersom det fångar upp partiklar så små som 0,3 mikron, vilket är storleken på de vanligaste luftburna allergenerna, partiklarna, virus och bakterierna. Utöver att ta filtrera bort allergener, kan luftrenaren även filtrera bort skadliga inomhusgaser som avges från kemikalier i möbler eller rengöringsmedel samt vissa virus, exempelvis influensa. Dubbelkolla så att luftrenaren har kapacitet till att rena dålig luft i storleken på det rum där du har tänk att placera den. Kom också ihåg att alla luftrenare kräver underhåll.

VAR GOD BETYGSÄTT DENNA ARTIKEL:
Totalt: 13 / Genomsnitt: 4.4
VAR GOD BETYGSÄTT DENNA ARTIKEL:
Totalt: 13 / Genomsnitt: 4.4
Back to top button