Trots sin lilla storlek är Sverige ett land känt över hela världen för sin vackra natur och trevliga människor. Stora företag som IKEA, Volvo och Spotify grundades där, vilket gör att många har bilden av Sverige som ett välställt och rikt land. Men hur ser egentligen landets ekonomi ut och hur dyrt är det att leva ett gott liv i Sverige?

Oavsett som du är född i Sverige eller om du aldrig hört talas om det Skandinaviska landet, kommer denna artikeln med statistik och fakta lämna dig med någon form av kunskap du inte tidigare hade. Siffror och tal behöver inte vara något tråkigt, tvärtom kommer du förvånas över hur mycket rolig och intressant fakta om Sverige som faktiskt finns.

Generell fakta om Sverige

  • I april 2023 uppmättes antalet invånare i Sverige till 10 538 026 stycken.
  • Med en landyta på nästan 450 000 km² är Sverige det största landet i Norden.
  • Svenska är det officiella språket i Sverige, men det finns godkända nationella minoritetsspråk och de är: finska, meänkieli, samiska, romani och jiddisch.
  • Religionen i Sverige domineras av lutheransk kristendom där 57,6 % av befolkningen tillhör, 8,9 % är katoliker, ortodoxa, baptister, muslimer, judar och buddhister och inte troende eller ospecificerad tro uppmäter till 33,5 %
  • Medellönen i Sverige är 37 100 kronor per månad.

Befolkningen i Sverige

Befolkningen i Sverige är allmänt kända för att vara världens vackraste med blont hår och blåa ögon. Detta stämmer såklart långt ifrån alltid och befolkningen i Sverige är mycket mer komplex än bara ett utseende.

1. Befolkningstätheten i Sverige är 25,1 invånare per km²

(Statiska centralbyrån)

I Sverige är befolkningen mestadels bosatt kring storstäder och södra delen av landet är betydligt mer folkrik än den norra. Åtta av de tio kommuner som har högst befolkningstäthet ligger i huvudstadens Stockholms län. Malmö och Göteborg är de enda kommunerna utanför Stockholms län som tar sig in på tio i topp-listan.

Befolkningstätheten i Sverige är 25,1 invånare per km2
Källa: SCB.se

2. Under år 2022 föddes det 104 000 barn i Sverige

(Statiska centralbyrån)

Av de 104 000 födda barn i Sverige under förra året var 53 876 pojkar och 50 858 flickor, vilket följer den normala fördelningen av 105 till 107 födda pojkar på 100 flickor. De allra flesta föddes under försommar- och sommarperioden.

3. Av den svenska befolkningen bor över 50 % i småhus och över 40 % i flerbostadshus.

(Statiska centralbyrån)

Om man räknar på antal personer, så bor fler i småhus än i flerbostadshus. Det beror på att det ofta är större hushåll i en villa eller ett radhus, än i lägenheter i flerbostadshus. Av den svenska befolkningen bor över 50 procent i småhus och över 40 procent i flerbostadshus. Resten av befolkningen bor i hustyper som är klassade som specialbostad, övrigt boende eller där uppgift saknas.

4. Det dör i genomsnitt 90 000 personer per år

(Statiska centralbyrån)

Förra året dog det 94 737 personer i Sverige, varav 47 235 var kvinnor och 47 502 var män. Antalet som dör beror på att det åren 1927–1941 föddes färre än 100 000 barn per år, vilket är en ovanligt lång period med få nyfödda. Detta i kombination med en ökad livslängd påverkar nutidens dödlighet per år. Medellivslängden för män är idag ungefär 81 år och 84 år för kvinnor.

5. Under 2022 invandrade 102 436 personer till Sverige

(Statiska centralbyrån)

Sverige har sedan 1930-talet varit ett land med mycket invandring. Efter andra världskriget och fram till mitten av 1970-talet bestod det främst av arbetskraftsinvandring. Under de senare åren har krig och konflikter i världen haft en större påverkan på invandringen till Sverige. År 2016 var invandringssiffrorna som högst, då 163 000 personer invandrade till Sverige.

6. År 2022 utvandrade 0,48 % eller 50 592 personer från Sverige

(Statiska centralbyrån)

För att det ska räknas som att man utvandrat från Sverige ska personen i fråga ha meddelat Skatteverket att man ska bo utomlands i minst 12 månader. Detta gör dock inte alla om flyttar från Sverige, vilket gör att statistiken kan vara lite missvisande.

År 2022 utvandrade 0,48 % eller 50 592 personer från Sverige

Utbildning och jobb

Det är obligatoriskt med utbildning i Sverige mellan åldrarna 6-16 år, och den är med det sagt även gratis. Under ett år i skolan har svenska elever dessutom lovdagar på ungefär 3 månader. Denna långa kostnadsfria period av skolgång anses vara privilegierat och är en av orsakerna till att många svenskar även väljer att sedan utbilda sig vidare.

7. 45% av Sveriges befolkning läser vidare efter gymnasiet

(Statiska centralbyrån)

Sverige är ett land som främjar utbildning genom att alla har möjlighet att studera vidare efter gymnasieskolan. Detta har resulterat i att 45% av befolkningen år 2021 hade eftergymnasiala studier, varav 30% var högutbildade med mer än 3 års högskolestudier. 52% av kvinnorna i Sverige har läst vidare efter gymnasiet, respektive 39% män.

8. 30.9 timmar är den genomsnittliga arbetsveckan för en svensk

(Statiska centralbyrån)

Det pratas oftast om att en arbetsvecka i Sverige är 40 timmar, vilket förvisso stämmer sett till heltidsmått. Men statistik visar att i åldrarna 25-54 är den genomsnittliga arbetstiden inte mer än 30.9 timmar per vecka. Det visar att många inte jobbar heltid eller helt enkelt har mycket frånvaro från sitt arbete.

9. Medianinkomsten i Sverige är 356 900 kronor per år

(Statiska centralbyrån)

Den årliga medianinkomsten är 356 900 kronor, men då är inte kön inräknat. I befolkningen 20–64 år var kvinnors inkomst 83 procent av männens 2021. Det går dock mot rätt håll i jämställdheten då kvinnors inkomster sedan år 2000 ökat mer än mäns, med 47 procent jämfört med 35 procent för män.

10. Undersköterska är det vanligaste jobbet i Sverige

(Statiska centralbyrån)

Sverige är ett land känt för sin vård och att vara undersköterska eller jobba inom hemtjänst, hemsjukvård och äldreboende är det absolut mest populära yrket med över 130 000 utövare. Det är ett kvinnodominerande yrke med hela 89%, i förhållande till 11% män.

Mat och dryck

Vem älskar inte mat och dryck? Det gör svenskar i alla fall. Många känner nog igen Swedish meatballs som ett uttryck för små runda biffar och köttbullar som det heter på svenska är en av alla Sveriges paradrätter.

11. I snitt äter svenskar nästan 15 kilo choklad och godis om året per person

(Livsmedelsverket)

Svenskar är svaga för socker och lösgodis är något heligt för de flesta. Trots att denna fakta kan låta lite rolig så har den ökade sockerkonsumtionen lett till att allt fler svenskar får sjukdomar som direkt följd av fetma.

12. I Sverige dricker vi årligen i genomsnitt närmare nio liter ren alkohol per invånare

(Iq)

Detta låter väldigt mycket men faktum är att det är lägre än genomsnittet för EU. Den vanligaste drycken i Sverige är vin och konsumtionen är inte jämnt fördelad i den svenska befolkningen. Den tiondel som dricker mest står för ungefär hälften av den årliga totala konsumtionen. I jämförelse mellan olika grupper framgår det att män dricker nästan mer än dubbelt så mycket som kvinnor och att unga vuxna dricker sig fulla oftare än äldre.

13. 13.3 % av inkomsten lägger svensken på livsmedel varje månad.

(Statiska centralbyrån)

Mat är något alla måste ha och att lägga 13.3% kan låta mycket, men faktum är att sedan inflationen har Sveriges matpriser ökat med över 20% de senaste året. Detta innebär att denna summa kommer vara betydligt högre vid nästa mätning.

14. Svenskar äter omkring sex miljoner semlor bara på en dag

(Livsmedelsverket)

Fettisdagen är en känd tradition i Sverige då man ska äta en vetebulle fylld med mandelmassa och grädde. Enbart under denna dagen äts de sex miljoner semlor runt om i landet och skulle man räkna under hela året säljs det över 40 miljoner semlor.

Miljö och natur

Mycket kustremsor och fint landskap utmärker svensk miljö. Sommarhalvåret är heligt för befolkningen då det är varmare månader och mycket tid spenderas utomhus. På vintern går temperaturen ner mot -30 grader Celsius och mörkret faller över landet. Men en viss charm finns det med att ha fyra årstider och det är en av de sakerna som många svenskar uppskattar. Sveriges miljö innefattar också mycket mer än bara väder.

15. Sverige är så bra på att återvinna att de importerar andra länders sopor

(Statiska centralbyrån)

Även om detta låter helt absurt så är det faktiskt sant. Sverige har så välutvecklat sopsorteringssystem så de faktiskt importerar skräp från andra länder, exempelvis Norge, och tjänar på så sätt stora summor pengar.

16. 70% av Sveriges yta är täckt av skog

(Statiska centralbyrån)

All denna skog gör Sverige till Europas näst mest skogrika land, strax efter Finland. Av Sveriges totala landyta på närmare 41 miljoner hektar räknas cirka 28 miljoner hektar som skogsmark. Det finns både lövskog och barrskog, där tall och granskog är det vanligaste.

70% av Sveriges yta är täckt av skog
Källa: Riksskogstaxeringen (SLU), Jordbruksverket och SCB

17. År 2022 uppgick Sveriges utsläpp av växthusgaser till 45,2 miljoner ton CO2-ekv

(Statiska centralbyrån)

Denna siffra har minskat med 5% sedan förra året, men hela världen behöver minska sina utsläpp mer och Sverige är inget undantag. Trots att landet bara avser 0.2% av de globala utsläppen så är det ett aktivt mål att få ner siffrorna ytterligare.

18. Det finns över 100 000 sjöar i Sverige

(Statiska centralbyrån)

Alla dessa vattensamlingar gör Sverige till ett av världens sjörikaste länder. De 100 000 sjöarna tar upp cirka 9% av landets yta och de bildar över 50 000 mil vattendrag som mynnar ut i havet.

19. Sverige är hem till 221 831 stycken öar

(Globalis)

Trots att Sverige är det land i världen med flest öar, så är faktiskt bara 24 000 av de öppna för allmänheten genom allemansrätten och mindre än 1000 av de bebodda. De flesta är belägna längst östkusten och Stockholms skärgård består av 30 000 av öarna.

Övrig rolig fakta

Om du reser till Sverige för första gången kommer du nog uppleva och se en del saker som du finner märkliga, och så är det i olika länder där kulturella skillnander förekommer. Det gäller att uppskatta varje land för dess egenheter och skratta lite åt det som är tokigt.

20. Svenska pass är eftertraktade

(Henley Passport Index)

Om du är ägare till ett svenskt pass kan du anse dig själv vara lycklig, eftersom det är ett av de passen i världen som anses vara det bästa. Mer bestämt ligger det på sjunde plats över bästa passen i världen med inresetillstånd i över 186 länder.

21. Under sommartid finns det 240 000-360 000 älgar i Sverige

(Jägarförbundet)

Det finns ungefär lika många älgar som 3.6% av Sveriges befolkning. Men under hösten skjuts runt 80 000-90 000 av dem, vilket ger en mindre stam från och med älgjakten och fram till slutet av våren då en ny generation älgar föds.

22. Sverige är det sjunde lyckligaste landet i världen

(Statiska centralbyrån)

I FN:s välfärdsrapport World Happiness Report, som ska ranka hur lyckliga folk är i olika länder, placerade sig Sverige på en sjunde plats. Resultatet baseras på flera olika aspekter som tillsammans bildar ett så kallat lyckoindex. Indexet mäter bland annat ett lands BNP, friska levnadsår, medborgares känsla av att kunna påverka sitt liv och nivå av korruption.

23. Sverige har flest patent på uppfinningar i Europa

(Statiska centralbyrån)

Svenskar har sedan länge tillbaka varit uppfinningsrika och det har resulterat i flest patent per capita i Europa. Några av de mest kända uppfinningarna från Sverige är dynamiten av Alfred Nobel, det sfäriska kullagret av Sven Wingqvist, pacemakern av Rune Elmqvist och Tetra Pak av Erik Wallenberg.

24. Det firas över 800 temadagar per år i Sverige

(Temadagar)

Hur är det möjligt, tänker du, det finns ju bara 365 dagar per år. Faktum är att många temadagar delar dag med en annan i Sverige och det visar på hur mycket svenskar älskar att festa till vardagen. De mest kända temadagarna är Kanelbullens dag, Fettisdagen och Våffeldagen. Inte särskilt otippat att den gemensamma faktorn är sötsaker, eftersom svenskar är kända för sin fika.

25. 16 av de 17 populäraste svenska efternamnen slutar på ”son”

(Skatteverket)

Förr i tiden döpte man sitt barn i Sverige till sitt eget namn följt av son eller dotter beroende på om det var en pojke eller flicka. Många av dessa efternamnen sitter kvar än idag och så många som 16 av de 17 populäraste slutar med just ordet son.

Källor

VAR GOD BETYGSÄTT DENNA ARTIKEL:
Totalt: 2 / Genomsnitt: 4.5
VAR GOD BETYGSÄTT DENNA ARTIKEL:
Totalt: 2 / Genomsnitt: 4.5
Back to top button