En portabel AC eller bärbar luftkonditionering, som de också kallas, är ovärderligt att ha inomhus under årets varmaste månader eller när det är fuktigt och rått ute. I Sverige har de blivit allt mer populära efter de senaste årens varma somrar. En bärbar AC är en typ av klimatanläggning som ger kyleffekt då de sänker temperaturen i rummet vid direkt solljus. En portabel Ac ofta bidrar till bättre inomhusluft genom att den avfuktar och kyler ner hemmet. Oftast är det utrymmen med dålig ventilation eller undermåligt fuktskydd som drabbas av hög luftfuktighet och därmed ofta mögel och annat otrevligt.

Multifunktion

De bästa portabla luftkonditioneringarna genererar inte bara kall luft, utan ger även en viss grad av luftrening och luftavfuktning, vilket är extra bra om man har ett hem med hög luftfuktighet. En del av dem kan till och med växla så att de istället för kall luft kan generera varm luft och därmed användas året runt. En luftkonditionering kräver alltid en viss installation men eftersom en portabel AC är helt fristående på golvet och det medföljer en ventilationssats för installation av ventilationssystemet är det mycket enkelt att göra själv.

Ingen komplicerad installation

En portabel AC är lätt att montera. Det enda du behöver tänka på är att det är viktigt att luftslangen och fönstersetet monteras korrekt för att få bästa effekt av din AC. Exakt hur du går till väga visas i din manual, där du även får instruktioner runt hur du fäster fönstersetet i olika typer av fönster. Ofta är det så enkelt som att sätta in en stickpropp i en kontakt och att föra ut en slang genom ett fönster. Fönsterset och slang brukar följa med i paketet när du köper en portabel AC.

Platsen för installationen är viktig

En portabel AC ska alltid placeras på en plan yta och i ett rum där det inte finns hinder för luften att cirkulera. Dessutom är det bra att tänka på att luft behöver kunna cirkulera ordentligt så ha minst 50 centimeters avstånd till väggar och andra apparater eller möbler. Den portabla AC behöver också placeras tillräckligt nära ett fönster eller en annan öppning för fönstersetet för att det ska kunna föra ut den varma luften ur huset. Slangen som medföljer är flexibel men får inte förlängas, vilket påverkar vilka möjliga platser du kan ställa din AC på.

Viktigt att tänka på

 • Slangen för att avleda varm luft får inte förlängas utan måste installeras som den är.
 • Om slangen för varm luft blockeras kan maskinen överhettas och i värsta fall börja brinna.
 • Undvik skarpa böjar på luftslangen eftersom det kan leda till överhettning.
 • Undvik att ställa din AC i direkt solljus eftersom detta också kan leda till överhettning.
 • Undvik höga luftfuktighetsnivåer om din AC inte är en luftavfuktare. Om du har en multifunktionell bärbar AC som har en inbyggd avfuktningsfunktion i någon form är dock detta ingenting att oroa sig över.
 • Avståndet mellan enheten och väggen är viktigt; om du placerar den för nära väggen eller möbler kanske den inte kan dra in tillräckligt med luft för att effektivt konditionera luften och kyla den.
 • Rätt storlek av AC för rummets storlek där du placerar den är viktigt för en effektiv kylning. Läs på och kontrollera att den AC du väljer är anpassad för det antal kvadratmeter du har i det rum du vill kyla.

Bästa effekt

För att din AC ska fungera som det ska är det viktigt att följa råden ovan men också att alltid läsa igenom instruktionerna. För bästa ventilationseffektivitet, använd den i slutna utrymmen och i rum där du kan hålla dörrar och fönster stängda. Följ alltid anvisningarna i manualen när du installerar och säkerställ att slangar och fönsterset sitter som de ska innan du kör igång din AC.

Använd fönstertätning

Med portabel AC förs den varma luften ut ur rummet via ett öppet fönster (eller en dörr) med hjälp av en frånluftsslang. Detta luftutbyte innebär att din AC ständigt måste jobba för att upprätthålla den inställda temperaturen. Du kan undvika att slösa onödig energi genom att investera i fönstertätning om slangen för ut luft inte sitter tätt. Fönstertätning förseglar öppningen så att ingen luft kan ta sig varken in eller ut runt slangen. Energiåtgången minskar drastiskt och effekten på din AC kommer förbättras och du får därmed bättre effekt av kylningen.

window sealAuto-läget på din AC är också en energibov. Inställningen innebär att din AC får jobba kontinuerligt för att upprätthålla rätt temperatur. Använder du istället enbart kylläget kommer AC:n ta en paus så snart rätt temperatur är uppnådd, för att sedan slås på när det behövs igen. I längden innebär detta många timmar av sparad energi och lägre kostnader. Dessutom är det klimatsmart.

Andra tips

Ju högre hastighet på fläkten, desto effektivare sprider sig den kalla luften i rummet som då kyls ner mer energieffektivt.

 • Dra för gardinerna; Under dagar när temperaturerna utomhus är riktigt varma är det bra att dra för gardiner så att du stänger ute mycket av värmen.
 • Vädra rummet innan du startar luftkonditioneringen, särskilt på natten eller på morgonen. Då kommer temperaturen sjunka några grader på naturlig väg vilket innebär att din AC inte behöver arbeta lika hårt.
 • Om det blir någonting fel och enheten inte fungerar som den ska finns det ofta bra sidor hos tillverkaren med olika felsökningsguider. Ofta finns de vanligaste frågorna också i manualen för din AC.
 • För att ha en så energieffektiv AC som möjligt är rengöring och skötsel A och O. Se nedan för mer tips om vad du kan tänka på när det kommer till rengöring.

Rengör enheten

Genom att sköta om din portabla AC på rätt sätt, kan du också se till att den ger bästa möjliga effekt och håller så länge som möjligt.

Rengör filtret

I din portabla AC finns ett luftfilter som filtrerar igenom inomhusluften konstant samtidigt som luften kyls. Detta filter behöver rengöras med ett par veckors mellanrum och är det viktigaste att tänka på när det kommer till rengöring. Normalt räcker det med ett par droppar vanligt diskmedel och varmt vatten men var noga med att kontrollera vilken rengöring filtret i din portabla AC tål – i vissa fall kan du behöva ett speciellt sorts rengöringsmedel.

Att göra rent filtret är enkelt;

 1. Stäng av din AC.
 2. Ta ut filtret.
 3. Rengör med varmt vatten och ett par droppar vanligt diskmedel.
 4. Låt filtret torka fullständigt innan du använder din AC igen.
 5. Sätt i filtret i maskinen när det är helt torrt.
 6. Sätt igång din portabla AC och njut av den kalla, fräscha luften.

Tömning av kondensvatten

En portabel AC kan dräneras på kondensvatten på lite olika sätt. I vissa fall kan man ansluta en slang för konstant dränering rakt ner i ett avlopp men det finns ofta en tank som behöver tömmas med jämna mellanrum. En portabel AC brukar stänga av driften och indikera när vattentanken är full men det är viktigt att kontrollera tanken manuellt också.

När det är dags att tömma följer du de här enkla stegen;

 1. Ta loss tanken och töm den på lämplig plats.
 2. Om din maskin inte har tank kan du flytta hela maskinen till en lämplig plats där du sedan öppnar en plugg och låter vattnet rinna ut i avloppet.
 3. När tanken är helt tom sätter du tillbaka tanken eller pluggar igen locket.
 4. Sätt igång maskinen och njut av kylan!

Torka bort damm

Stäng alltid av din AC innan du rengör den. Detta gäller även när du ska dammtorka den. Det är bra att använda en mjuk och torr trasa vid rengöring. Undvik starka rengöringsmedel som kan förstöra din AC:s yta. Du ska heller aldrig spraya vatten på den eller skölja maskinen under rinnande vatten – detta kan skada de elektriska komponenterna.

Förvaring

Om du inte använder din AC året runt behöver du förvara din AC på en torr plats inomhus medan den inte används. Täck gärna över den så att inte damm kommer in i maskinen.

VAR GOD BETYGSÄTT DENNA ARTIKEL:
Totalt: 20 / Genomsnitt: 4.4
VAR GOD BETYGSÄTT DENNA ARTIKEL:
Totalt: 20 / Genomsnitt: 4.4
Back to top button