Torktumlare används för att torka blöta kläder efter att de har tvättats. Precis som en tvättmaskin är en torktumlare försedd med en liggande “trumma” som kläderna placeras i. Trumman snurrar med den blöta tvätten medan varmluft blåses in i trumman. På detta sätt blir kläderna efter ett tag torra. Idag finns det främst två slags tekniker för hur torktumlare fungerar. En torktumlare är verkligen ett bekvämt och snabbt sätt att torka kläder. Visst, du behöver hålla luddfilter rent men i grund och botten är det enkelt; du behöver välja antigen en tumlare som är fristående eller en tvättmaskin combo där du kan tvätta och torka samtidigt.

Två slags tekniker för tumlare

Det finns övergripande sett två slags torktumlare: kondenstumlare och frånluftstumlare. En torktumlare är en torkare, som genom varm luft och ventilation eller kondensering av den fuktiga luften, ser till att din tvätt torkar. Man skiljer generellt mellan frånluftstumlare, kondenstumlare och värmepumpstumlare eftersom de torkar på lite olika sätt även om en värmepumpstumlare också är en frånluftstumlare. Förvirrande? Egentligen inte. Läs vidare så förklarar vi skillnaderna.

Frånluftstumlare

En frånluftstumlare ansluts till ventilation och släpper därigenom ut all fukt genom ventilationssystemet. En frånluftstumlare ansluts alltså till ventilationen och varm luft som passerar tvätten för att torka den tar med sig fukten i utblåsluften. I alla frånluftstumlare sitter det ett luddfilter, som samlar ludd från kläderna. Filtret sitter vanligen innanför dörren. Detta filter ska rensas efter varje användning för att tumlaren ska kunna arbeta effektivt. Den mest miljövänliga torktumlaren bland frånluftstumlare är utrustad med en värmepumpsenhet och kallas därför för värmepumpstumlare.

Värmepumpstumlare

En värmepumpstumlare är alltså en slags frånluftstumlare som avfuktar luften på ungefär samma sätt men den återanvänder sedan värmen. Denna tumlare omvandlar alltså kall luft till varm luft som den torkar kläderna med. När den är klar släpper den ut luften i rummet. Det gör det enkelt och bekvämt att torka kläderna och samtidigt värmer den upp ditt hem. På det här sättet är den här typen av tumlare bättre ur en miljö- och energisynpunkt. Värmepumpstumlare med självrengörande kondensor som rengör sig själv under torkcykeln så att torktumlaren alltid är så effektiv som möjligt är att föredra vid val av en värmepumpstumlare. Värmepumpsteknologin gör att man kan torka på lägre temperaturer och på så sätt spara energi. Med låg energiförbrukning sänks även kostnaderna för torkningen, vilket gör att du inte bara sparar på miljön utan också pengar.

Kondenstumlare

Frånluftstumlare har oftast lägre pris än kondenstumlare och fungerar bra om du har en ventilationskanal där du vill placera maskinen. Men har du ingen ventilation i ditt hem ska du välja en kondenstumlare. Då kan du också dra nytta av värmen den avger – precis som med värmepumpstumlaren. En kondenstumlare med luftkylning torkar kläderna med hjälp av luft, värme och rörelse. I kondensatorn möter den varma luften kallt vatten eller luft, som hela tiden strömmar genom kondensatorn. Fukten från kläderna ombildas till vattendroppar, som samlas i en vattenbehållare, som är placerad nederst i torktumlaren och behöver därför inte kopplas till ventilation. Denna vattenbehållare ska tömmas efter varje gång man har torktumlat någonting. I kondenstumlaren sitter det ett luddfilter innanför dörren. Precis om med frånluftstumlare ska det rensas efter varje användning. Kondenstumlaren gör att det kommer lite fukt ut i rummet. Därför är det viktigt att lufta ut rummet medan torktumlaren är igång. Det ger dock inte lika mycket fukt som när man hänger kläder upp och torkar på en torkvinda till exempel.

Kombinationsmaskiner

En kombinationsmaskin är en maskin med både tvätt- och torkfunktion i en och samma maskin. Det är bra för dig som har begränsat utrymme men ändå vill kunna torka tvätten snabbt och bekvämt. Torkningen sker genom att varm luft från värmeelmentet blåser genom kläderna för att de ska torka. Den varma luften transporteras med hjälp av en turbin inne i maskinen. Den varma luften tar bort fukten från tvätten och leder fukten till en kondensator. I kondensatorn möter den kalla luften kallt vatten eller luft som strömmar igenom kondensatorn. Fukten omvandlas då till vatten och leds bort genom avloppet. I vissa fall finns det en vattenbehållare där fukten samlas och då behöver du komma ihåg att tömma den med jämna mellanrum.

Energiklassning och ljudnivå

Energiklassning och ljudnivå är två viktiga parametrar när man ska välja tumlare. Energiklassningen avgör hur mycket el din tumlare drar och det är alltid att rekommendera att du väljer en med en så bra klassning som möjligt. Det gör att du kan spara pengar på elkostnader och att tumlaren arbetar effektivt. En normal tumlare har en ljudnivå om ca 60 – 65 dB men det kan variera mycket mellan olika modeller. Från den 1 mars 2021 måste tvättmaskiner, kombinerade tvätt-/torktmaskiner, diskmaskiner samt kylskåp, frysar och kyl/frysar vara försedda med en ny slags energietikett. Denna märketikett finns på alla torktumlare som säljs i butik. Den visar energiklass, el- och vattenförbrukning, kapacitet, ljudnivå och kondenseffekt med mera. Alla dessa parametrar är bra att hålla koll på innan du fattar ditt köpbeslut.

energy levelsLuddfilter

Luddfiltret som finns på alla torktumlare ska rengöras efter varje användning och alltid kontrolleras innan du kör igång en tumling (det är lätt att glömma att rengöra filtret!). Anledningen är att det kan uppstå brand om filtret inte är ordentligt rengjort. Vissa modeller har inbyggda system som larmar när det är hög tid att rengöra filtret men inte alla maskiner har detta. Genom att hålla filtret rent säkerställer du också att du får en så effektiv torkning som möjligt och att torktumlaren kan fungera ordentligt. När filtret är tilltäppt med ludd kan varm luft inte komma runt trumman ordentligt och det tar längre tid för dina kläder att torka. Du rengör filtret genom att skölja det under kranen eller gå över det med en trasa eller dammsugare.

Storlek

Torktumlare finns med kapacitet för 3,5–6 kg tvätt. Ju mer plats textilierna har att veckla ut sig i torktumlaren när den varma luften passerar, desto slätare blir de och desto mindre behöver du stryka. Vid torkning av känsliga textilier bör du bara fylla tumlaren till hälften för att få bästa effekt. Därför är det också viktigt att kolla hur stor din tvättmaskin är innan du köper tumlare så att de klarar att torka all din tvätt.

Ring en elektriker

Fasta elinstallationer i våtrum ska alltid utföras av en behörig elektriker i första hand. Du får ansluta torktumlare för jordat eluttag om uttaget har jordfelsbrytare och är placerat minst 0,6 meter från duschplats eller badkar och minst 1,7 meter ovanför golvet men det är inte att rekommendera om du inte vet vad gör. Tänk på att din hemförsäkring inte kommer täcka några egna installationer om olyckan är framme och det börjar brinna. Är du det minsta osäker ska du alltid kontakta en behörig elektriker – att installera el eller maskiner kopplade till el är ingenting man ska hålla på med själv.

  1. Vanliga misstag vid torktumling
  2. Det finns några vanliga fel man gör vid torktumling;
  3. Du har glömt att ta bort luddet och filtret är inte rengjort.
  4. Du överfyller maskinen, det ska finnas luft mellan tvätten och ”taket” på trumman.
  5. Du glömmer att tömma kondensvattenbehållaren.
  6. Du glömmer att göra rent själva tumlaren – ja, den behöver torkas ur då och då.

Om du kommer ihåg ovan kommer din maskin hålla längre!

VAR GOD BETYGSÄTT DENNA ARTIKEL:
Totalt: 5 / Genomsnitt: 4.8
VAR GOD BETYGSÄTT DENNA ARTIKEL:
Totalt: 5 / Genomsnitt: 4.8
Back to top button